Microsoft Visual Studio Code (User) 1.29.1

Microsoft Visual Studio Code (User) 1.29.1

Microsoft Corporation – Shareware –

Tổng quan

Microsoft Visual Studio Code (User) là một Shareware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi Microsoft Corporation.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 628 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Microsoft Visual Studio Code (User) là 1.29.1, phát hành vào ngày 03/12/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 20/08/2018. Phiên bản phổ biến nhất là 1.29.1, được sử dụng bởi 70 % trong tất cả các cài đặt.

Microsoft Visual Studio Code (User) đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Microsoft Visual Studio Code (User) Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Microsoft Visual Studio Code (User)!

Cài đặt

người sử dụng 628 UpdateStar có Microsoft Visual Studio Code (User) cài đặt tháng trước.
Tải về trực tiếp chưa khả dụng. Vui lòng thêm vào.

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.

Tìm kiếm liên quan

Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản